Laholms Konsertförening

Laholms Konsertförening är en ideell förening som bildades sommaren 2016. Vi är i huvudsak inriktade på kammarmusik men inslag av jazz, folkmusik, visa och kommer också med på konsertprogrammet. Antal medlemmar1 mars 2024 är 317.

Vi arrangerar konserter i samarbete och med stöd av Musik Hallandia (Region Halland) och Laholms kommun.

Sedan 2016 har vi planerat för ett 50-tal konserter men vi har tyvärr fått ställa in sex konserter pga pandemin. Vi har också varit medarrangör till Skummeslövs Musikdagar sedan 2017.

Vid ett extra årsmöte 20240226 valdes en ny styrelse.

Styrelsen består av: Hans Erik Hendriksen (ordförande), Lina Carlsson, Anna-Greta Enggaard, Peter Göranson och Esse Hellberg.

Organisationsnummer: 802501-6430