Laholms Konsertförening

Laholms Konsertförening är en ideell förening som bildades sommaren 2016. Vi är i huvudsak inriktade på kammarmusik men inslag av jazz, folkmusik, visa och inte minst musik för barn kommer också med på konsertprogrammet. Antal medlemmar den 30 juni 2019 var 227.

Vi arrangerar konserter i samarbete och med stöd av Kultur i Halland och Laholms kommun.

Under våra tre första verksamhetsår har vi hittills haft 14 konserter och en oktoberfest. Vi har också varit medarrangör till Skummeslövs Musikdagar somrarna 2017, 2018 och 2019.

Styrelsen består av: Christer Jonsson (ordförande), Margareta Jonsson (sekreterare), Eva Bohman, Jerker Jacobson och Christer Svensson.