Laholms Konsertförening

Laholms Konsertförening är en ideell förening som bildades sommaren 2016. Vi är i huvudsak inriktade på kammarmusik men inslag av jazz, folkmusik, visa och kommer också med på konsertprogrammet. Antal medlemmar 30 juni 2023 är 303.

Vi arrangerar konserter i samarbete och med stöd av Musik Hallandia (Region Halland) och Laholms kommun.

Under våra sex första verksamhetsår har vi hittills haft 36 konserter men vi har tyvärr fått ställa in sex konserter pga pandemin. Vi har också varit medarrangör till Skummeslövs Musikdagar sedan 2017.

Styrelsen består av: Christer Jonsson (ordförande), Margareta Jonsson (sekreterare), Eva Bohman, Jerker Jacobson och Christer Svensson.

Organisationsnummer: 802501-6430